Termeni și Condiții  

Vizitarea şi utilizarea site-ului https://www.iamanditeam.com/ se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a https://www.iamanditeam.com/ reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în totalitate Termenii și Condițiile.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă

Materialele și informațiile prezentate pe această Platformă sunt concepute având în vedere situații standard.

Prin urmare, echipa nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție direct sau indirect, indiferent de mijloc, digital sau fizic.

IAMANDITEAM este o platformă care oferă cursuri audio-vizuale de îmbunătățirea calității vieții sau produse digitale precum E-books 

Înaintea ștergerii integrale a unui curs, echipa IAMANDITEAM va comunica celor înregistrați la respectivul curs acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare email și va oferi o perioadă de grație de minim 30 de zile de la prima comunicare și până la eliminarea conținutului în cauză. La expirarea termenului menționat, materialul de curs va fi șters/eliminat, Platforma nefiind obligată să-l re-posteze sau să-l furnizeze, din nou, pentru acces.


Atunci când consideră oportun, Platforma își rezervă dreptul de a înlocui sau actualiza materialele încărcate pe site, care pot fi sau nu parte într-un curs.

Definiții

Conținutul înseamnă orice articole, imagini foto si/sau video, denumiri, discuții pe forum si orice alte date disponibile pe sau prin Platformă respectiv conținute în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Utilizator înseamnă orice persoana care accesează Platformă și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin Platformă, respectiv conținute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.


Produsul Orice material cu conținut digital, inclusiv, dar nefiind limitat la: E-books, conținut video, audio-video, audio, foto, conținut digital scris sau instrucțiuni de utilizare a oricăror astfel de produse.

La completarea formularului și, ulterior, pe toată durata de existență a acestuia respectiv, aveți următoarele obligații:

a. Să furnizați date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;

b. Să mențineți și, după caz, să actualizați atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate https://www.iamanditeam.com/ astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete


Nu permitem cu bună știință persoanelor minore accesarea formularului
Orice accesare a Platformei de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora, din urmă.

Securitatea
Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv.
Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

a. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea
drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate
intelectuală) a altor persoane;
b. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu
caracter obscen, defăimător sau ilicit;
c. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum
și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
d. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin
viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice
sistem sau informație;
e. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau
corespondență tip „chain letter”;
f. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
g. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent,
denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în
favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau
agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
h. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează
minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Prejudicii de Imagine provocat Platfomei

Orice prejudiciu de imagine provocat Platformei, prin publicarea unor afirmații defăimătoare, false sau care nu au fost dovdedinte în mod obiectiv la adresa. Platformei în orice mod (inclusiv platforme de social media precum dar fără a se limita la Facebook și Instragram) va atrage răspunderea civilă a persoanelor responsabile, inclusiv obligația de a acoperi toate costurile generate pentru înlăturarea prejudiciului, angajarea de avocați, executori judecătorești, notificarea persoanelor sau orice alt astfel de cost.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale dumneavoastră, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Răspundere și Limitări

Noi nu ne asumăm răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații sau de orice altă natură) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor sau conținuturilor incluse sau absente pe Platformă sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a Platformei.

Noi nu vom fi responsabili pentru nici o daună adusă calculatorului pe care îl utilizați pentru accesarea Platformei sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe Platformă sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Platformă.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Reclamații
Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa giulia.vlad95@yahoo.com sau marian_ionut.8@yahoo.com


Orice reclamație va fi soluționată, într-un termen de maxim 30 de zile. Lipsa unui răspuns nu angajează sub nicio formă răspunderea juridică de orice natură a Platformei.

Sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Proprietate intelectuală


Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe Platformă fără permisiunea expresă acordată în scris Prin plata aferentă înscrierii la un curs sau alt serviuciu oferit.
Nu aveți dreptul să utilizați cursul și / sau materialele aferente cursului în scopuri comerciale. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale, ilicite sau imorale. Orice utilizare ilegală a cursurilor comercializate pe site-ul https://www.iamanditeam.com/ poate conduce
la proceduri civile sau penale, judiciare sau extrajudiciare, prin intermediul titularului drepturilor respective.

Dispoziții finale
Ne rezervăm dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor
Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor acesteia este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificare.